preskoči na sadržaj

Osnovna škola Mihovil Pavlek Miškina Đelekovec

Login
Tražilica
Kalendar
« Prosinac 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

Školstvo u HR
Lista linkova je prazna
Korisni linkovi
Brojač posjeta
Ispis statistike od 20. 1. 2016.

Ukupno: 51030
Danas: 23
 

 

 

 

 

Arhiva dokumenata
Školsko sportsko društvo
OSNUTAK ŠKOLSKOG SPORTSKOG DRUŠTVA "MAKIĆ"
Sonja Vuljak / datum: 10. 11. 2014. 11:27

 

Na temelju članka 17. stavka 4. Zakona o sportu (»Narodne novine«, broj 71/06, 124/10,124/11, 86/12 i 94/13), i članka 5. Pravilnika o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i načinu rada školskih sportskih društava (»Narodne novine«, broj 013/2014), Školski odbor OŠ Mihovil Pavlek Miškina  Đelekovec na sjednici održanoj 29.10.2014. godine donio je

 

POSLOVNIK O RADU ŠKOLSKIH SPORTSKIH

DRUŠTAVA

 

OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Poslovnikom o radu školskih sportskih društava uređuje se:

 • Opće odredbe
 • Ustroj školskih sportskih društava i Nadležnost voditelja školskih sportskih društava,
 • Rad školskih sportskih društava,
 • Evidencija rada i članova školskih sportskih društava,
 • Financiranje školskih sportskih društava.

 

Članak 2.

Školska sportska društva (u daljnjem tekstu: ŠSD) osnivaju se radi provođenja izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti učenika te sudjelovanja u programima školskih športskih saveza, odnosno Hrvatskog školskog športskog saveza.

 

Članak 3.

(1)ŠSD osniva Školski odbor OŠ Mihovil Pavlek Miškina Đelekovec radi provođenja

     izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti učenika.

(2)Naziv ŠSD-a je „Makić“.

(3)Sjedište ŠSD-a je Đelekovec, Mirka Viriusa 28.

(4)Obilježje ŠSD-a je lik Makić ( crtani cvijet mak s ljudskim obilježjima) s nogometnom

     loptom.

(5)Sve administrativne poslove ŠSD-a obavlja škola pri kojoj djeluje ŠSD.

(6)U jednoj ustanovi može se osnovati samo jedno ŠSD.

 

Članak 4.

(1)Cilj ŠSD „Makić“ je uključivanje što večeg broja učenika u izvannastavne školske sportske aktivnosti.

(2)Zadaće ŠSD-a „Makić“ su:

 • sustavno planiranje, organiziranje i provedba sportskih aktivnosti za učenike kao dio izvannastavnih sadržaja škole,
 • poticati uključivanje što većeg broja učenika u školske sportske aktivnosti, a posebice učenika s invaliditetom,
 • poticati i promicati stručni rad u školskome sportu, kao i stručni sportski rad s djecom i mladima u lokalnoj zajednici,
 • poticati etička i moralna načela, poštovanje ljudskog dostojanstva, fair playa, tolerancije, nenasilja i kulture sporta,
 • provoditi i promovirati programe koje organiziraju školski športski savezi te poticati učenike na uključivanje u iste,
 • sudjelovanje na školskim sportskim natjecanjima i priredbama,
 • interaktivna suradnja s drugim premetima i školskim sekcijama,
 • edukacija učenika putem školskih sportskih aktivnosti,
 • razvijanje odgojnih i kulturnih vrijednosti učenika putem školskih sportskih aktivnosti,
 • organizacija među razrednih sportskih natjecanja.

USTROJ ŠSD-a i NADLEŽNOST VODITELJA ŠSD-a

 

 

Članak 5.

(1)Članovi ŠSD-a su voditelj ŠSD-a, učitelji, nastavnici i stručni suradnici, zaposlenici škole, koji sudjeluju u radu ŠSD-a te učenici škole koji su učlanjeni u ŠSD.

(2)Članovi ŠSD-a mogu biti i vanjski suradnici, ukoliko ispunjavaju uvjete iz članka 60. stavka 3. Zakona o sportu.

 

Članak 6.

ŠSD udružuje se u gradski školski sportski savez i/ili županijski školski sportski savez.

 

Članak 7.

(1)ŠSD ima voditelja, sukladno članku 4. Pravilnika o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i načinu rada školskih sportskih društava (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

(2)Voditelj ŠSD-a može uključiti u rad ŠSD-a i druge učitelje, nastavnike i stručne suradnike koji su zaposlenici škole.

(3)Voditelj ŠSD imenuje se na razdoblje od jedne školske godine, a isti voditelj može biti  ponovno imenovan.

(4)Voditelj ŠSD-a:

 • zadužen je za planiranje i organizaciju provođenja izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti.
 • koordinira svim aktivnostima i programima ŠSD-a,
 • početkom školske godine, predlaže školskom odboru koje će aktivnosti ŠSD provoditi,
 • unosi podatke o ŠSD u Registar ŠSD-a,
 • podnosi školskom odboru izvješće o radu ŠSD-a na kraju školske godine.

 

Članak 8.

(1)ŠSD najmanje jedanput godišnje održava svoju sjednicu na koju se pozivaju svi odrasli članovi ŠSD-a te po jedan predstavnik učenika iz svakog razrednog odjeljenja.

(2)Na sjednici ŠSD-a se podnosi izvješće o radu ŠSD.

(3)Sjednicu ŠSD-a saziva voditelj ŠSD-a ili ravnatelj škole.

 

Članak 9.

Predstavnik ŠSD-a u školskim sportskim savezima  i ostalim tijelima može biti ili ravnatelj škole ili zaposlenik škole koji ispunjava uvjete za učitelja odnosno nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture prema posebnim propisima, sukladno odluci ravnatelja škole.

 

 

RAD ŠSD-a

 

Članak 10.

(1)Rad u ŠSD-u se ustrojava kao odgojno obrazovni proces putem školskih sportskih aktivnosti.

(2)Školske sportske aktivnosti ŠSD-a provode se kroz sekcije koje predstavljaju temeljne odgojno obrazovne jedinice ŠSD-a.

(3)ŠŠD Makić  ima ove stalne sekcije:

 • stolni tenis
 • šah
 • nogomet

 

 

(4)Na temelju interesa učenika, voditelj ŠSD-a može na početku školske godine odlučiti da se ustroje dodatne sekcije.

(5)Svaka sekcija mora imati voditelja, koji može biti i vanjski suradnik, sukladno članku 5. ovog Poslovnika.

 

Članak 11.

(1)Članovi ŠSD-a obavljaju sljedeće zadaće:

 • redovito sudjeluju u školskim sportskim aktivnostima, sportskom vježbanju,  pripremama za natjecanja te samim školskim sportskim natjecanjima,
 • predstavljaju Školu na natjecanjima u duhu fair-play igre i poštivanja protivnika,
 • skrbe se o redovitom ispunjavanju obveza, stezi i odgovornosti za ekipu,
 • brinu se o inventaru i sportskoj opremi, posebno čuvaju sportske rekvizite i pomagala te brinu o opremi koja im je dana na korištenje.

 

Članak 12.

(1)U radu ŠSD-a sudjeluju svi članovi ŠSD-a.

(2)Za obavljanje stručnih poslova programiranja i provođenja izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti ŠSD može na teret vlastitih sredstava školske ustanove angažirati vanjske suradnike, sukladno članku 5. ovog Poslovnika.

 

Članak 13.

U provođenju programa i aktivnosti, ŠSD se može povezati sa sportskim klubovima, udrugama i savezima, poštujući pri tome sve zakonske propise.

 

Članak 14.

(1)Poticanje učenika na bavljenje školskim sportom ostvaruje se sudjelovanjem na natjecanjima, ljetnim školama i kampovima te dodjeljivanjem pohvala, priznanja i nagrada.

(2)Prigodom vrednovanja rada prosuđuju se postignuća, zalaganje i ponašanje.

(3)Voditelj ŠSD-a može predlagati posebno zaslužne učenike i voditelje za nagrade koje dodjeljuje škola.

 

 

EVIDENCIJA RADA I ČLANOVA ŠSD-a

 

Članak 15.

(1)ŠSD vodi evidenciju rada sukladno članku 10. Pravilnika.

(2)ŠSD vodi evidenciju članova ŠSD-a sukladno članku 7. Pravilnika.

 

Članak 16.

(1)Članovima ŠSD-a izdaje se iskaznica Hrvatskog školskog športskog saveza kojom se potvrđuje članstvo u ŠSD-u i identitet članova.

 

Članak 17.

ŠSD se upisuje u Registar školskih sportskih društava Hrvatskog školskog športskog saveza.

 

 

FINANCIRANJE ŠSD-a

 

Članak 18.

(1)Sredstva za rad i aktivnosti ŠSD-a osiguravaju se iz državnog proračuna i iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na račun škole.

(2)Sredstva za rad ŠSD-a mogu se osigurati i:

 • članarinom,
 • iz materijalnih troškova škole,
 • sredstvima iz proračuna zajednice sportskih udruga općina, gradova i županija,
 • sredstvima iz proračuna školskih sportskih saveza,
 • sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta,
 • sponzorstvom i donacijama,
 • iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

(3)ŠŠD nema poseban račun nego se njegova novčana sredstva vode na računu škole.

(4)Škola će obavljati financijske, računovodstvene, knjigovodstvene i blagajničke poslove ŠSD-a.

(5)Ukupan prihod ŠSD-a čine sva novčana sredstva iz ovog članka koja ŠSD ostvari tijekom godine i mogu se koristiti isključivo za rad ŠSD-a.

(6)Novčana sredstva se mogu trošiti temeljem odluke voditelja ŠSD-a ili ravnatelja škola, a nalogodavac za isplate je ravnatelj škole.

 

Članak 19.

Ovaj poslovnik stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj ploči Škole.

 

 

U Đelekovcu, dana 29.10.2014.

 

 

 

Predsjednica Školskog odbora

 

Sabina Matiša

 


[OPŠIRNIJE]RSS


preskoči na navigaciju