preskoči na sadržaj

Osnovna škola Mihovil Pavlek Miškina Đelekovec

Login
Tražilica
Kalendar
« Prosinac 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

Školstvo u HR
Lista linkova je prazna
Korisni linkovi
Brojač posjeta
Ispis statistike od 20. 1. 2016.

Ukupno: 51030
Danas: 23
 

 

 

 

 

Arhiva dokumenata
vijesti
OBAVIJEST O ODABIRU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO UČITELJA-UČITELJICE NJEMAČKOG JEZIKA
Sonja Vuljak / datum: 9. 10. 2018. 11:38

[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST O ODABIRU POLAZNIKA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
Sonja Vuljak / datum: 9. 10. 2018. 11:36

[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST O ZAVRŠENOM NATJEČAJU ZA RADNO MJESTO TAJNIK/TAJNICA ŠKOLE
Sonja Vuljak / datum: 9. 10. 2018. 11:33

[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ ZA UČITELJA/UČITELJICU NJEMAČKOG JEZIKA
Sonja Vuljak / datum: 20. 9. 2018. 08:43

[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ ZA TAJNIKA/ICU ŠKOLE (na neodređeno, nepuno radno vrijeme)
Sonja Vuljak / datum: 20. 9. 2018. 08:42

[OPŠIRNIJE]JAVNI POZIV ZA PRIJAM POLAZNIKA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
Sonja Vuljak / datum: 20. 9. 2018. 08:41

[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST O ODABIRU KANDIDATA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI
Sonja Vuljak / datum: 10. 9. 2018. 08:26

[OPŠIRNIJE]POPRAVNI ISPIT IZ ENGLESKOG JEZIKA
Sonja Vuljak / datum: 21. 8. 2018. 09:59

Popravni ispit iz engleskog jezika (gradivo 4.r.) održat će se u petak, 24.8.2018. u 9.00.


[OPŠIRNIJE]JAVNI NATJEČAJ - POMOĆNICI U NASTAVI
Sonja Vuljak / datum: 3. 8. 2018. 09:00

[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ ZA UČITELJA/UČITELJICU KEMIJE
Sonja Vuljak / datum: 9. 5. 2018. 11:01

[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ ZA UČITELJA/UČITELJICU NJEMAČKOG JEZIKA
Sonja Vuljak / datum: 9. 5. 2018. 11:00

[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ ZA VODITELJA/VODITELJICU RAČUNOVODSTVA
Sonja Vuljak / datum: 9. 5. 2018. 10:59

[OPŠIRNIJE]NOVI BROJ ŽIRO-RAČUNA ŠKOLE
Sonja Vuljak / datum: 3. 4. 2018. 08:42

[OPŠIRNIJE]Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice škole
Sonja Vuljak / datum: 29. 1. 2018. 09:14

[OPŠIRNIJE]GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠK.G.2017./18. I ŠKOLSKI KURIKULUM 2017./18.
Sonja Vuljak / datum: 29. 9. 2017. 11:15

[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST O ODABIRU KANDIDATA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI
Sonja Vuljak / datum: 28. 8. 2017. 11:31

[OPŠIRNIJE]JAVNI NATJEČAJ - POMOĆNICI U NASTAVI
Sonja Vuljak / datum: 10. 8. 2017. 05:44

[OPŠIRNIJE]ODLUKA O ODRŽAVANJU DOPUNSKOG RADA I RASPORED DOPUNSKOG RADA ZA UČENIKE
Sonja Vuljak / datum: 19. 6. 2017. 09:59

[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST O ZAVRŠENOM NATJEČAJU ZA RADNO MJESTO TAJNIK/TAJNICA ŠKOLE
Sonja Vuljak / datum: 27. 4. 2017. 10:06

[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ ZA TAJNIKA/ICU ŠKOLE (na neodređeno, nepuno radno vrijeme)
Sonja Vuljak / datum: 3. 4. 2017. 09:53

[OPŠIRNIJE]JAVNI POZIV ZA PRIJAM POLAZNIKA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
Sonja Vuljak / datum: 5. 12. 2016. 08:29

[OPŠIRNIJE]ODLUKA O ODABIRU PONUDITELJA ZA OTKUP ŠKOLSKOG STANA
Sonja Vuljak / datum: 30. 11. 2016. 10:05

[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST O ZAVRŠENOM NATJEČAJU ZA RADNO MJESTO UČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA
Sonja Vuljak / datum: 24. 11. 2016. 08:56

[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST O ZAVRŠENOM NATJEČAJU ZA RADNO MJESTO UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE
Sonja Vuljak / datum: 24. 11. 2016. 08:54

[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ ZA POPUNU RADNIH MJESTA - UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE I UČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA
Sonja Vuljak / datum: 8. 11. 2016. 08:26

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14), ravnateljica Osnovne škole Mihovil Pavlek Miškina Đelekovec raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

 

1.Učitelj/ica razredne nastave – na određeno, puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica

2.Učitelj/ica engleskog jezika – na neodređeno, nepuno radno vrijeme (8 sati tjedno) – 1 izvršitelj/ica

 

Uvjeti:

Kandidati moraju ispunjavati uvjete sukladno odredbama članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) te Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu („Narodne novine“ broj 47/96 i 56/01).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

-       životopis

-       presliku dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme,

-       presliku domovnice,

-       potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a, u izvorniku,

-     uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) u izvorniku - ne starije od 6 mjeseci.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08).

Ako kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su na njega se pozvati u prijavi na natječaj i uz prijavu priložiti dokaze o istom. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave natječaja.
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole:
Osnovna škola Mihovil Pavlek Miškina Đelekovec, Mirka Viriusa 28, 48316 Đelekovec, s naznakom „za natječaj – učitelj razredne nastave“ ili „za natječaj – učitelj engleskog jezika“.
Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je od 8.11.2016. do 16.11.2016. godine.

 

 

RAVNATELJICA

Sonja Vuljak, dipl. uč.


[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST O ZAVRŠENOM NATJEČAJU ZA RADNO MJESTO TAJNIK/CA ŠKOLE
Sonja Vuljak / datum: 27. 10. 2016. 11:54

[OPŠIRNIJE]JAVNI NATJEČAJ ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU ŠKOLSKOG STANA
Sonja Vuljak / datum: 21. 10. 2016. 11:16

Na temelju čl. 35. Statuta Osnovne škole Mihovil Pavlek Miškina Đelekovec, Odluke Školskog odbora o prodaji školskog stana te suglasnosti osnivača i vlasnika Koprivničko-križevačke županije, Školski odbor Osnovne škole Mihovil Pavlek Miškina Đelekovec raspisuje

                                  

J A V N I     N A T J E Č A J

za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju školskog stana

 

Predmet natječaja je prodaja školskog stana na adresi Ulica M. P. Miškine 1a, 48 316 Đelekovec, I. kat desno, koji se nalazi na k.č.br. 1/5 k.o. Đelekovec, a sastoji se od dvije sobe, kuhinje, izbe, kupaonice, nužnika, predsoblja i lođe (ukupno: 59.8 m2).

 

Početna cijena stana iznosi 25 000 eura.

Ponuditelji mogu biti sve fizičke i pravne osobe.

Ponuda treba sadržavati:

            - ime i prezime, OIB i prebivalište ponuditelja fizičke osobe, odnosno naziv tvrtke, adresu sjedišta, OIB te ime i prezime odgovorne osobe - privatne osobe, broj telefona/e-mail adresu

            - ponuđenu kupoprodajnu cijenu

            - fizičke osobe su dužne priložiti presliku domovnice, a pravne osobe presliku izvatka iz sudskog registra, ne starijeg od 30 dana.

 

Najpovoljnijom ponudom smatra se u roku dostavljena pismena ponuda s najvišom cijenom.

 

Porez na promet nekretnina, javnobilježničke troškove kao i sve ostale troškove vezane za prijenos vlasništva i posjeda s imena prodavatelja na kupca u cijelosti snosi kupac.

 

Ponude se dostavljaju na adresu škole u zatvorenoj omotnici, u roku 15 dana od dana objave natječaja s naznakom „Za natječaj - ponuda za stan - ne otvaraj“.

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se uzeti u razmatranje.

O izboru najpovoljnije ponude odlučuje Školski odbor OŠ Mihovil Pavlek Miškina Đelekovec.

 

Školski odbor OŠ Mihovil Pavlek Miškina Đelekovec zadržava pravo poništiti natječaj bez ikakvog obrazloženja.

 

O rezultatima natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u roku 15 dana od otvaranja ponuda na sjednici Školskog odbora i utvrđivanja najpovoljnijih ponuditelja za kupnju navedenog stana.

 

Ovaj javni natječaj za prodaju školskog stana objavljuje se u javnom glasilu i na web stranicama Škole.

Sve dodatne informacije zainteresirane osobe mogu dobiti  na brojeve telefona: 048/221-544 (tajništvo) i 048/221-543 (Ured ravnateljice).

 

 

 

 

 

KLASA: 602-02/16-01/279

URBROJ: 2137-77-16-01

 

                                                                                  Školski odbor

Osnovne škole Mihovil Pavlek Miškina

Đelekovec


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ ZA TAJNIKA/ICU ŠKOLE
Sonja Vuljak / datum: 13. 10. 2016. 08:10

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14), ravnateljica Osnovne škole Mihovil Pavlek Miškina Đelekovec raspisuje:

 

NATJEČAJ

za radno mjesto tajnik/ica škole

na određeno, nepuno radno vrijeme - 1 izvršitelj

 

Uvjeti:
a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave,

b) preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba gore navedenih struka,

c) ostali uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14). 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu i životopis kandidati su obvezni priložiti:

-       presliku dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme,

-       presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu,

-       presliku rodnog lista,

-       elektronički zapis o radno-pravnom statusu u izvorniku,

-     uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) u izvorniku - ne starije od 6 mjeseci.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08).

Ako kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su na njega se pozvati u prijavi za natječaj i uz prijavu priložiti dokaze o istom. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave natječaja.
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole:
Osnovna škola Mihovil Pavlek Miškina Đelekovec, Mirka Viriusa 28, 48316 Đelekovec, s naznakom „za natječaj - tajnik“
Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

Ravnateljica:

Sonja Vuljak, dipl. uč.


[OPŠIRNIJE]GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠK.G.2016./2017.
Sonja Vuljak / datum: 3. 10. 2016. 12:07

[OPŠIRNIJE]ŠKOLSKI KURIKULUM ŠK.G.2016. /2017.
Sonja Vuljak / datum: 3. 10. 2016. 12:05

[OPŠIRNIJE]ODLUKA O IMENOVANJU POVJERENIKA ZA ETIKU I DOPUNA ODLUKE
Sonja Vuljak / datum: 27. 9. 2016. 14:36

[OPŠIRNIJE]Natječaj za tajnika/icu Škole
Sonja Vuljak / datum: 1. 8. 2016. 10:19

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14.), ravnateljica Osnovne škole Mihovil Pavlek Miškina Đelekovec raspisuje:

NATJEČAJ

za radno mjesto tajnik/ica škole

na određeno, nepuno radno vrijeme - 1 izvršitelj

 

Uvjeti:
a) sveučilišni diplomski studij pravne struke, specijalistički diplomski stručni studij javne uprave ili preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba gore navedenih struka;

b) ostali uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14.) 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu i životopis kandidati su obvezni priložiti:

-       presliku dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme,

-       presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu,

-       presliku rodnog lista,

-       elektronički zapis o radno-pravnom statusu u izvorniku

-     uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14.) u izvorniku (ne starije od 6 mjeseci).

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola na sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Ako kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su na njega se pozvati u prijavi za natječaj i uz prijavu priložiti dokaze o istom. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave natječaja odnosno počevši od dana  01. kolovoza 2016. godine.
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole:
Osnovna škola Mihovil Pavlek Miškina Đelekovec, Mirka VIriusa 28, 48316 Đelekovec, s naznakom „za natječaj - tajnik“
Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

Ravnateljica :

Sonja Vuljak, dipl.uč.


[OPŠIRNIJE]Natječaj za pomoćnike u nastavi
Sonja Vuljak / datum: 1. 8. 2016. 10:17

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" br. 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11.,5/12.,16/12., 86/12.,126/12. 94/13. i 152/14.), u sklopu projekta Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza II, ravnateljica Osnovne škole Mihovil Palvek Miškina Đelekovec dana 1. kolovoza 2016. raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijavu kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u 
Osnovnoj školi Mihovil Pavlek Miškina Đelekovec

2 izvršitelja/ice, na određeno nepuno (30 sati tjedno) radno vrijeme (s odabranim pomoćnicima sklopit će se ugovor o radu na određeno vrijeme do 10 mjeseci)[OPŠIRNIJE]RASPORED ODRŽAVANJA DOPUNSKOG RADA ZA UČENIKE S NEDOVOLJNOM OCJENOM
Sonja Vuljak / datum: 14. 6. 2016. 13:16

[OPŠIRNIJE]Odluka o odabiru opskrbljivača prirodnog plina za 2016. godinu
Sonja Vuljak / datum: 22. 12. 2015. 10:49

[OPŠIRNIJE]Odluka o imenovanju osobe za postupanje u slučajevima povrede prava učenika
Sonja Vuljak / datum: 7. 10. 2015. 09:06

     REPUBLIKA HRVATSKA

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

                    OSNOVNA ŠKOLA

         MIHOVIL PAVLEK MIŠKINA

                         ĐELEKOVEC

KLASA: 602-02/15-01/71

URBROJ: 2137-77-15-04

Đelekovec, 07.10.2015.

 

 

Na temelju članka 4. st. 2. Pravilnika o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima, ravnateljica Sonja Vuljak, dipl.uč., donijela je 07. listopada 2015. sljedeću

 

O d l u k u

 

I.

Ovom Odlukom imenuje se osoba za postupanje u slučajevima povrede prava učenika u Osnovnoj školi Mihovil Pavlek Miškina Đelekovec, kao tijelu javne vlasti.

 

II.

Osoba za postupanje u slučajevima povrede prava učenika u PŠ Imbriovec imenuje se Snježana Dolenec.

 

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

  

                                                                  Ravnateljica škole:

                                                               Sonja Vuljak, dipl.uč.

 


[OPŠIRNIJE]ŠKOLSKI KURIKULUM ZA ŠKOLSKU GODINU 2015./2016.
Sonja Vuljak / datum: 2. 10. 2015. 08:11

[OPŠIRNIJE]Godišnji plan i program rada Škole za 2015./16. godinu
Sonja Vuljak / datum: 2. 10. 2015. 08:05


Na temelju članka 118.st.2.al.5., vezano uz članak 28.st.9. i članak 137.st.4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12., 94/13. i 152/14), i na temelju čl.10.st.3. Statuta Osnovne škole Mihovil Pavlek Miškina Đelekovec,
Školski odbor, na prijedlog ravnateljice Škole,
donosi Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2015./2016.
na sjednici Školskog odbora koja je održana 30.rujna 2015.,
a nakon provedene rasprave na sjednici Učiteljskog vijeća koja je održana 29.rujna 2015. i provedene rasprave Vijeća roditelja na sastanku koji je održan 29.rujna 2015.
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE
MIHOVIL PAVLEK MIŠKINA ĐELEKOVEC
za 2015./2016. šk. godinu


[OPŠIRNIJE]Natječaj za pomoćnike u nastavi
Sonja Vuljak / datum: 10. 9. 2015. 08:34

JAVNI POZIV 
za prijavu kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u 
Osnovnoj školi Mihovil Pavlek Miškina Đelekovec

4 izvršitelja/ice, na određeno nepuno (30 sati tjedno) radno vrijeme (s odabranim pomoćnicima sklopit će se ugovor o radu na 9 mjeseci)[OPŠIRNIJE]Pravilnik o kućnom redu
Valentina Golenji / datum: 15. 4. 2015. 07:48

[OPŠIRNIJE]Odluka o etičkom kodeksu neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti i svih djelatnika škole
Valentina Golenji / datum: 15. 4. 2015. 07:47

[OPŠIRNIJE]Pravilnik o radu
Valentina Golenji / datum: 15. 4. 2015. 07:46

[OPŠIRNIJE]Statut OŠ Mihovil Pavlek Miškina Đelekovec
Valentina Golenji / datum: 15. 4. 2015. 07:45

[OPŠIRNIJE]ŠKOLSKI KURIKULUM ZA ŠKOLSKU GODINU 2014./2015.
Valentina Golenji / datum: 1. 10. 2014. 10:02

[OPŠIRNIJE]Godišnji plan i program rada Škole za 2014./15. godinu
Valentina Golenji / datum: 1. 10. 2014. 10:00

[OPŠIRNIJE]Pomagači u nastavi - natječaj
Valentina Golenji / datum: 1. 9. 2014. 07:39


za dostavu prijava za zapošljavanje kroz program
Javnog rada – Mladi za mlade – pomagači u nastavi
putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Osnovna škola Mihovil Pavlek Miškina Đelekovec, iskazuje interes i potrebu za zapošljavanje

tri (3) izvršitelja za obavljanje poslova pomagača u nastavi (m/ž)
na razdoblje do 10 mjeseci (školska godina rujan - lipanj)

Cilj zapošljavanja pomagača u nastavi je integracija mladih osoba na tržište rada te pružanje podrške uključivanju djece s poteškoćama u učenju i djece romske nacionalne manjine u redovan obrazovni sustav.

 


[OPŠIRNIJE]Odluka o zapošljavanju učitelja geografije
Valentina Golenji / datum: 29. 4. 2014. 08:27

                                                  O D L U K U

o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme

s izabranom kandidatkinjom na temelju natječaja, a uz prethodnu suglasnost Školskog odbora


[OPŠIRNIJE]Pravilnik o bagatelnoj nabavi
Valentina Golenji / datum: 25. 4. 2014. 08:06

Temeljem članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 - ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13), članka 35. i članka 193.  (KLASA: 003-05/13-01/01, URBROJ: 2137-77-13-01 od 27.08.2013.) Statuta Osnovne škole Mihovil Pavlek Miškina Đelekovec, a sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13 i 143/13), Školski odbor Osnovne škole Mihovil Pavlek Miškina Đelekovec, na svojoj 15. sjednici održanoj dana  24.04.2014. godine, a na prijedlog ravnateljice Škole donosi

 

P R A V I L N I K

o provođenju postupka nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti

do 200.000, 00 kuna i radova procijenjene vrijednosti do

 500.000,00 kuna (tkz. bagatelne nabave) u

 Osnovnoj školi Mihovil Pavlek Miškina Đelekovec


[OPŠIRNIJE]PLAN NABAVE ZA 2014. GODINU
Valentina Golenji / datum: 24. 4. 2014. 14:33

 

            Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 35. Statuta Osnovne škole Mihovil Pavlek Miškina, Školski odbor na svojoj  XI. sjednici održanoj  30.12.2013.  donosi


[OPŠIRNIJE]Javni poziv za prikupljanje ponude za organizaciju izvanučioničke nastave viših razreda
Valentina Golenji / datum: 12. 3. 2014. 10:59

[OPŠIRNIJE]Javni poziv za prikupljanje ponude za organizaciju izvanučioničke nastave nižih razreda
Valentina Golenji / datum: 12. 3. 2014. 10:56

              REPUBLIKA HRVATSKA

KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

                 OSNOVNA ŠKOLA

      MIHOVIL PAVLEK MIŠKINA

                    ĐELEKOVEC

 

Klasa: 602-02/14-01/118

Urbroj: 2137-77-14-01

Đelekovec, 12.3.2014.

 

                                                                                                 Turističkim agencijama

                                                                                                               - svima -

 

 

 

PREDMET: Javni poziv za prikupljanje ponude za organizaciju

                       izvanučioničke nastave nižih razreda, dostavlja se.-

 

 

Poštovani,

            ovim putem Vas pozivamo na natječaj za prikupljanje ponuda za organizaciju i provedbu izvanučioničke nastave učenika od 1. do 4. razreda naše škole. Molimo vas da na temelju priloženog obrasca dostavite Vašu ponudu.

 

 

 

S poštovanjem,

                                                                                         

                                                                              Ravnateljica Škole:

                                                                                                     Sonja Vuljak, dipl.uč. v.r.

 

 

U privitku:

1.      Potražnja aranžmana za izvanučioničku nastavu – jednodnevni izlet po Koprivničko-križevačkoj županiji.

 

 

PREDMET:   PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZVANUČIONIČKU NASTAVU

-          Po Koprivničko-križevačkoj županiji -

 

 

-tip putovanja: jednodnevni školski izlet

 

-odredište: po Koprivničko-križevačkoj županiji (Koprivnica,

  Đurđevac,  Hlebine, Sveta Ana)

 

-planirano vrijeme realizacije: 16.5. ili 23.5.

 

-broj sudionika: 35učenika i 3 učitelja pratitelja

 

-sadržaji: posjet Podravki, razgled Đurđevca bez ulaza u Stari grad, 

  posjet Đurđevačkim peskima, posjet vodenici u Svetoj Ani, posjet

  Galeriji Josip Generalić u Hlebinama

 

-prijevoz: turistički autobus

 

-licencirani turistički pratitelj

 

-jamčevina, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, troškovi organizacije i  realizacije putovanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[OPŠIRNIJE]Odluka o izboru kandidata za računovođu
Valentina Golenji / datum: 30. 1. 2014. 09:15

     REPUBLIKA HRVATSKA

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

                    OSNOVNA ŠKOLA

         MIHOVIL PAVLEK MIŠKINA

                         ĐELEKOVEC

KLASA: 112-02/14-01/01

URBROJ: 2137-77-14-01

Đelekovec, 30.01.2014.

 

         Temeljem čl. 107 Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi  („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. i 94/13.)  ravnateljica Osnovne škole Mihovil Pavlek Miškina Đelekovec, Sonja Vuljak, dipl.uč. dana 30.01.2014. donijela je

 

                                                  O D L U K U

o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vrijeme

sa izabranom kandidatkinjom na temelju natječaja, a uz prethodnu suglasnost Školskog odbora

 

  1. Radnica  Kristina Dedi, ekonomist (VŠS), izabrana je na radno mjesto voditelja računovodstva  na nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno, uz uvjet zadovoljavanja probnog roka od 3 mjeseca.
  2. Radnica će ostvarivati prava, obveze i odgovornosti u radnom odnosu od dana kada započne raditi, tj. od  04.02.2014.
  3. Ako radnica iz neopravdanih razloga ne počne s radom dana navedenog u točki 2. ove Odluke, smatrat će se kako nije zasnovala  radni odnos.

 

                                                              Obrazloženje

Izabrana kandidatkinja podnijela je prijavu za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno radno vrijeme za radno mjesto voditelja računovodstva, a na temelju natječaja objavljenog na HZZ od 16.01.2014.

Budući da izabrana kandidatkinja ispunjava sve uvjete iz natječaja te se pozvala na pravo prednosti kod zasnivanja radnog odnosa prema Zakonu o hrvatskim braniteljima, odlučeno je kao u dispozitivu.

               

     Ravnateljica Škole:

  Sonja Vuljak,dipl.uč. v.r.

 

Dostaviti:

1. Radnici Kristini Dedi,

2. Pismohrana, ovdje


[OPŠIRNIJE]Odluka o izboru kandidata za učitelja kemije
Valentina Golenji / datum: 30. 1. 2014. 09:11

                 REPUBLIKA HRVATSKA

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

                    OSNOVNA ŠKOLA

         MIHOVIL PAVLEK MIŠKINA

                         ĐELEKOVEC

KLASA: 112-03/14-01/03

URBROJ: 2137-77-14-01

Đelekovec, 30.01.2014.

 

         Temeljem čl. 107 Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi  („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. i 94/13.)  ravnateljica Osnovne škole Mihovil Pavlek Miškina Đelekovec, Sonja Vuljak, dipl.uč. dana 30.01.2014. donijela je

 

                                                   O D L U K U

o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme

sa izabranom kandidatkinjom na temelju natječaja, a uz prethodnu suglasnost Školskog odbora

 

  1. Radnica  Marina Šimunković, magistra inženjerka prehrambenog inženjerstva (VSS), izabrana je na radno mjesto učiteljice kemije  na nepuno radno vrijeme 8 sati tjedno, uz uvjet probnog roka od 3 mjeseca.
  2. Radnica će ostvarivati prava, obveze i odgovornosti u radnom odnosu od dana kada započne raditi, tj. od  04.02.2014.
  3. Ako radnica iz neopravdanih razloga ne počne s radom dana navedenog u točki 2. ove Odluke, smatrat će se kako nije zasnovala  radni odnos.

 

                                                                      Obrazloženje

Izabrana kandidatkinja podnijela je prijavu za zasnivanje radnog odnosa na određeno radno vrijeme za radno mjesto učiteljice kemije, a na temelju natječaja objavljenog na HZZ od 16.01.2014.

Budući da izabrana kandidatkinja ispunjava sve uvjete iz natječaja, odlučeno je kao u dispozitivu.

               

     Ravnateljica Škole

  Sonja Vuljak,dipl.uč. v.r.

 

Dostaviti:

1. Radnici Marini Šimunković,

2. Pismohrana, ovdje


[OPŠIRNIJE]Natječaj za voditelja računovodstva
Valentina Golenji / datum: 16. 1. 2014. 07:09

[OPŠIRNIJE]Natječaj za učitelja kemije
Valentina Golenji / datum: 16. 1. 2014. 07:07

[OPŠIRNIJE]Natječaj
Administrator / datum: 4. 9. 2013. 13:43

[OPŠIRNIJE]Natječaj
Administrator / datum: 3. 9. 2013. 13:34

[OPŠIRNIJE]Natječaj
Administrator / datum: 3. 9. 2013. 13:27

[OPŠIRNIJE]Javni poziv - pomagači u nastavi
Administrator / datum: 21. 8. 2013. 13:23

[OPŠIRNIJE]Plan nabave za 2013.
Administrator / datum: 4. 7. 2013. 13:16

[OPŠIRNIJE]Popis odobrenih udžbenika za šk. god. 2013./2014.
Administrator / datum: 7. 6. 2013. 15:13

U prilogu možete pogledati popis obveznih udžbenika za šk. god. 2013./2014., dopunu konačne liste udžbenika i popis pomoćnih nastavnih sredstava za našu školu.


[OPŠIRNIJE]Natječaj
Administrator / datum: 10. 4. 2013. 12:08

[OPŠIRNIJE]Natječaj
Administrator / datum: 4. 2. 2013. 10:13

[OPŠIRNIJE]Katalog informacija OŠ Mihovil Pavlek Miškina Đelekovec
Administrator / datum: 1. 2. 2013. 14:34

[OPŠIRNIJE]Natječaj
Administrator / datum: 30. 10. 2012. 10:43

[OPŠIRNIJE]ŠKOLSKI KURIKULUM ZA ŠK. GOD. 2012./2013.
Administrator / datum: 17. 9. 2012. 15:40

Školski kurikulum za šk. god. 2012./2013. je u privitku.


[OPŠIRNIJE]Natječaj
Administrator / datum: 4. 9. 2012. 14:05

[OPŠIRNIJE]RSS


preskoči na navigaciju